Léčba koněm

 

Pod pojmem léčba koněm si můžeme představit určitě mnoho způsobů. Vždy se jedná o využití koně a jeho kladného vlivu na lidský organismus. Při naší práci využíváme koní jak v klidové formě, tedy při péči o koně, tak samozřejmě i při jízdě na koni, kdy se využívá spojení energie koně a lidské energie.

 

Využití léčby koně má vliv a účinky nejen v oblasti fyzické, ale také psychické a sociální.

 

Jízda na koni velmi prospívá celému pohybovému aparátu, ale hlavně psychice dětí. Koně jsou schopni rozpoznat rozdíl mezi malým dítětem a dospělým a přizpůsobí tak i své chování. Děti se snadno naučí jim porozumět, pochopit jejich případné vrtochy a najít míru svého jednání k nim. Kůň se pro ně stane prostředkem odreagování a zvýšení pozornosti i aktivity. Naučí se i odpovědnosti za sebe a za svého koníčka. Kůň se navíc velmi často stane jejich věrným přítelem.

Využíváme pozitivního působení našich koní. Kůň je mohutné a silné zvíře převyšující svým vzrůstem a hmotností značně proporce člověka. Ze začátku k němu každý obvykle přistupuje s určitým respektem či obavou. Jestliže se to dítěti podaří překonat a navíc se poprvé udrží na hřbetě v jejich očích tak velkého tvora, určitě to v něm vzbudí pocit hrdosti a posílí to jeho sebedůvěru ve vlastní síly a schopnosti. Kůň je schopen přizpůsobit se vašemu temperamentu i náladě. Dělá mu dobře kontakt s člověkem. Raduje se z jeho příchodu. Umí ocenit každý projev pozornosti. Má rád pohlazení, popleskání po krku a po plecích. Za jízdy člověku propůjčuje část svého tělesného tepla a příjemný pocit bezprostředního kontaktu. Navíc dokáže vnitřně trpělivě naslouchat i jeho případným trápením.

 

Pro koho jsou vhodné aktivity s využitím koní?

Pro představu lze obecně vyjmenovat skupiny, u kterých je tuto metodu práce vhodné uplatňovat, například děti s hyperaktivitou či poruchami učení, lidé s logopedickými vadami, lidé se smyslovými vadami či děti v institucionální péči nebo děti s jedním rodičem apod.

Jízda na koni má významný psychologický dopad. Při správném vedení zvyšuje jízda na koni sebehodnocení, navozuje relaxaci a nabízí prostor pro lepší komunikační podmínky. Hlavním cílem aktivit s využitím koní je podpora sebedůvěry skrze cvičení samostatnosti, obratnosti a odvahy, rozvoj komunikace, tlumení agresivity, výchova k zodpovědnosti a kázni, apod.

 

 

Aktivity s využitím koní nabízí mnoho způsobů práce.

Zkušenosti máme s vlastními dětmi, s dětskými tábory a samostatnými pravidelnými účastníky.

 

Je pro nás důležitá spokojenost a radost našeho klienta. Kdy se z některých stávají naši přátelé.

 

Zajímá Vás více informací? Přijďte za námi na nezávaznou návštěvu, kde si můžeme o problematice popovídat a najít správné způsoby zapojení našich koní.

 

JS - Statek Vysoké

Vysoké 24

591 01 Žďár nad Sázavou

 

Vítek Kratochvíl

724 046 452

 

Lenka Kratochvílová

720 134 842


...

Náhodná fotografie